संपर्क

शेठ फतेहचंद पालिरम झुन्झुनुवाला नेचुरोपैथी सेंटर 
प्राकृतिक आयुर्विज्ञान विभाग,श्री जे.जे.टी.विश्वविद्यालय कैम्पस, झुन्झुनू-चूरू रोड, 
चुडेला-333001 जि. झुन्झुनू, (राजस्थान) भारत। 
Call: + 919667979312 +91 8805886785, E-Mail: sgr.0202@gmail.com.


consultation : 08.00am to 12.30pm, 03.00pm to 05.30pm 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...